Наукові інтереси

Адсорбційно закріплені
на поверхні високодисперсних кремнеземів органічні реагенти та їх комплекси

Міжфазна взаємодія
на поверхні розділу "розчин модифікатору/поверхня кремнезему" та "розчин солі металу/іммобілізований на силікагелі модифікатор"

Хіміко-аналітичні властивості твердофазних реагентів
залежно від властивостей поверхні сорбента, природи модифікатора та механізму його закріплення на поверхні


Розробка комбінованих та гібридних сорбційно- й хромато-спектроскопічних методів аналізу із застосуванням:

абсорбційної та емісійної молекулярної спектроскопії

кінетичних та хемілюмінесцентних методів

вольтамперо-
метричних
методів

AAС та ЕТААС-спектрометрії, зокрема, твердофазної ЕТААССтворення нових ТВЕРДОФАЗНИХ РЕАГЕНТІВ для:

Контролю вмісту органічних речовин (аскорбінової кислоти, анальгіну, катехоламінів, гідразину тощо)
у різноманітних
об'єктах

ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ (включаючи ВІЗУАЛЬНІ ТЕСТ-МЕТОДИ) вмісту
важких металів і металоїдів і біоактивних елементів, зокрема, селену та фосфору, в об'єктах довкілля, біологічних матеріалах, харчових продуктах, ліках

Визначення аніонів у біологічних рідинах
та засобах гігієни

Оцінки інтегральних показників якості, зокрема, антиоксидантної активності фітопрепаратів та напоїв

Визначення співіснуючих форм важких та біоактивних елементів у природних водах


основні наукові досягнення


найбільш вагомі публікації


методи
дослідженнянапрямки, у розробці яких хотіли би взяти участь


<