Сторінка заступника деканаІнформація для секретарів кафедр:


Уточнений проект нового навчального плану


Нові умови прийому до вищих навчальних закладів (текст наказу Міністерства освіти України від 27.12.07)


Робоча навчальна програма з аналітичної хімії (згідно Болонської системи)


Приклад оформлення навчальної програми нового зразка


Методичні рекомендації щодо робочих навчальних програм дисціпліни
при кредитно-модульній системі організаціі навчального процесу


Київський національний університет імені
Тараса Шевченка

хімічний факультет

кафедра аналітичної хімії