Випускники проф. О.А.Запорожець
1989-2007 рр.


Рік захисту дипломної роботи

ПІБ (ступінь)

Тема дипломної роботи

Місце роботи, посада, контакти

1989

Марченко Ольга Петрівна

Каталітичні хемілюмінесцентні реакції окиснення 4-ДЕАФГ у присутності ПАР різної природи

Німеччина

1990

Зварич Галина

Інститут екології, гігієни і токсикології імені Медведя

1991

Погасій Людмила П.

Хемілюмінесцентне визначення платини з 4-ДЕАФГ-ом

1992

Щербакова Ірина Петрівна

Сорбційно-хемілюмінесцентне визначення золота 4-ДЕАФГ-ом

1993

Макаренко Ганна Миколаївна

Хемілюмінесцентне визначення ХСК у водах різних категорій

Аспірант ІЗНХ НАНУ, Київ

Бугрім Андрій Анатолійович

Сорбційно-хемілюмінесцентне визначення кобальту у воді

Лікар, Санепідеміологічна станція, м.Фастів

Лазаренко Віктор

Проточні та проточно-інжекційні ХЛ методи

Підприємець

Смик (Петруньок) Наталія Іванівна, к.х.н.

Хемілюмінесцентне окиснення 4-діетиламінофталгідразида в присутності солей ртуті

Асистент кафедри аналітичної хімії КНУТШ

1994

Новицький Владислав Анатолійович

ХЛ визначення розчиненого у воді кисню

Податкова поліція

Верба Валентина Вікторівна

Сорбційно-спектрофотометричне визначення аніонних ПАР

асистент кафедри аналітичної хімії КНУТШ

1995

Носенко Юлія Сергіївна

Сорбція гексахлороплатинату на модифікованих силікагелях

Самар Аль-равашдах

Твердофазні реагенти на основі модифікованого силікагеля для визначення аніонів

Йорданія, Міністерство екології

Журба Валерія Арнольдовна

Сорбція комплексів золота на модифікованому силікагелі

Іванова Маріна Валеріївна

Хемілюмінесцентне окиснення o-фенантроліну

Стеценко Юрій В.

Хемілюмінесцентне визначення розчиненого у воді кисню

Лис Софія

Сорбція Вісмуту(ІІІ) на модифікованих ЧАС різної природи силікагелях

Адміністрація Президента

Чернега Наталія Володимирівна

Концентрування та визначення мікро кількостей ртуті у стічних водах

1996

Кеда (Єгорова) Тетяна Євгенівна

Застосування модифікованих силікагелів для визначення АПАР у воді

Асистент кафедри аналітичної хімії КНУТШ

Касьян (Глигало) Марина Олександрівна

Вплив гумінових та фульвінових кислот на кольоровість води

Вчитель хімії, Черкаська область

Воловенко Вадим Ігоревич

Сорбція іонів Fe(II), Cu(II), Ag(I) на силікагелі, модифікованому о-фенантроліном

Долгонос Григорій Анатолійович

Екстракція комплексів свинцю з 18-членними краун-ефірами

Канада

Зінько (Іванько) Ліонель Степанівна, к.х.н.

доцент кафедри аналітичної хімії КНУТШ

Зінчук Ніна

Змієвська Тетяна

Взаємодія тіоціанату та йодиду вісмуту(ІІІ) з з 18-членними краун-ефірами

Університет "Крок", заступник декана

1997

Романенко Лариса Петрівна, магістр

Визначення іонів срібла та свинцю дитизон-силікагелем

Паламарчук Алла Василівна, магістр

Визначення іонів ртуті силікагелем, модифікованим дитизоном

1998

Бесapaбова Ольга Анатоліївна, магістр

Визначення міді та цинку у воді іммобілізованим тіозалілазонафтолом

Університет, Німеччина

Марченко (Засова) Ірина Вікторівна, магістр

Визначення Цирконію іммобілізованим морином

Інженер, що проводить НДР, кафедри аналітичної хімії КНУТШ

Оpліченко Катерина В., магістр

Сорбційне закріплення кверцетину на поверхні силікагелю

Антимонопольний комітет України

1999

Цюкало (Селецька) Людмила Євгенівна, к.х.н., к.х.н.

Визначення молібдену 1,5-дифенілкарбазоном, іммобілізованим на силікагелі

М.н.с. кафедри аналітичної хімії КНУТШ

Радченко Світлана М., магістр

Іммобілізація фенілфлуорону та його похідних на поверхні силікагелю

Фармацевтична фірма "Дарниця"

Калініченко Олена Вікторівна, магістр

Адсорбційне закріплення ПАН та його комплексів на поверхні кремнезему

Бескровний Дмитро В., магістр

Визначення урану й торію іммобілізованим на силікагелі іонним асоціатор ЧАС з арсеназо ІІІ

Шульга (Турова) Ольга Володимирівна, магістр

Дослідження взаємодії аніонних барвників з поверхнею модифікованого ЧАС кремнезему методом Н ЯМР спектроскопії в умовах виморожування рідкої фази

PhD, Post Doctoral Research Assistant and Adjunct Assistant Professor, Department of Chemistry and Biochemistry University of Missouri – St. Louis
personal page

2000

Крушинська Олена Анатоліївна, к.х.н.

Визначення молібдену 1,5-дифенілкарбазоном, іммобілізованим на силікагелі

М.н.с. кафедри аналітичної хімії КНУТШ

Линник Ростислав Петрович, к.х.н.

Хроматографічне розділення у поєднанні з хемілюмінесцентним детектуванням - перспективний метод дослідження форм знаходження іонів металів в природних водах

М.н.с. кафедри аналітичної хімії КНУТШ

Левченко Тетяна Іванівна, магістр

Твердофазний аналітичний реагент на основі адсорбційно закріпленого на поверхні кремнеземної матриці 1,2-діоксиантрахінону

Аспірант Інституту хімії поверхні НАНУ

Карпенко (Євреєнко) Людмила, магістр

Сорбційно-спектроскопічне визначення алюмінію іммобілізованим на силікагелі іонним асоціатом високомолекулярної четвертинної амонійної солі та еріохромціаніну

Компанія "Химмед Украина"

Кононенко Оксана Олексіївна

Сорбційно-спектроскопічне визначення мікрокількостей фенолу в воді за реакцією діазотування

2001

Іщенко Микола Володимирович, к.х.н.

Нові аналітичні форми сульфарсазену для визначення мікрокількостей плюмбуму(ІІ)

М.н.с. кафедри аналітичної хімії КНУТШ

Кручек (Пузаєнко) Олена, магістр

Візуально-тестове та сорбційно-спектроскопічне визначення міді в воді іммобілізованим тіазолілазонафтолом

Аспірант Інституту хімії поверхні НАНУ

Скляр Тетяна, магістр

Кольорова шкала для візуально-тестового визначення цинку в воді іммобілізованим тіазолілазонафтолом

Кручек Ярослав, магістр

Взаємодія кобальту з іммобілізованими на поверхні силікагелю тіазолілазонафтолом та його комплексом з цинком

ВАТ "Медторг", менеджер

Барановська Оксана В.

Візуально-тестове та сорбційно-спектроскопічне визначення плюмбуму(ІІ) іммобілізованим ксиленоловим оранжевим

Капітан Олена

Взаємодія полівалентних елементів з іммобілізованим на кремнеземі алізарином

Асистент, хімічний факультет Запорізького ун-ту

2002

Богославець Ірина

Адсорбований на кремнеземі дитізонат цинку - твердофазний реагент для спектроскопічного та тестового визначення Купруму й Меркурію, Паладію

Лікар, санепідемстанція, м.Бориспіль

Нужна Ольга Іванівна, магістр

Нова аналітична форма 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтолу на основі його комплексу з цинком, іммобілізованого на кремнеземі

Фармацевтична фірма "Дарниця"

Бикова Лілія

Взаємодія цинку(ІІ) і плюмбуму(ІІ) з іммобілізованим фенантроліном в присутності барвників сульфофталеїнового ряду

PhD Student, Holland Research Group C. Eugene Bennett Department of Chemistry West Virginia University http://www.as.wvu.edu/~lholland

2003

Ускова Ірина Олександрівна, магістр

Твердофазний аналітичний реагент на основі іммобілізованого на кремнеземі 1-(4-адамантіл-2-тіазолілазо)-2-нафтолу

Воловенко (Олеськів) Олеся Богданівна, магістр

Нековалентно іммобілізований на кремнеземі іонний асоціат - нова аналітична форма тимолфталексона S

Аспірант кафедри аналітичної хімії КНУТШ

Хозяєва Ольга Олександрівна, магістр

Твердофазний редокс-реагент на основі нековалентно іммобілізованого на кремнеземі 1,10-фенантролінферуму(ІІІ) для визначення аскорбінової кислоти

Потьомкіна Юлія Володимирівна, магістр

Сорбційно-спектроскопічне визначення паладію(ІІ) іммобілізованим дитизоном

2004

Притика Інна Вікторівна, магістр

Вилучення Ауруму кремнеземом, нековалентно модифікованим дифенілтіокарбазоном

Фармацевтична фірма "Дарниця"

Левченко Катерина Павлівна, магістр

Взаємодія Платини у різних ступенях окиснення з іммобілізованим дитизоном

Фармацевтична фірма "Дарниця"

Линник (Білоконь) Світлана Леонідівна, магістр

Експрес тест на Селен на основі нековалентно іммобілізованого на кремнеземі індигокарміну

Аспірант кафедри аналітичної хімії КНУТШ

Чорна Лілія, магістр

Концентрування та визначення Арсену у формі іонного асоціату "Іммобілізована четвертинна амонійна сіль - відновлений молібдоарсенат"

Аспірант Інституту хімії поверхні НАНУ

Махлинець Ольга, магістр

Хіміко-аналітичні властивості адсорбованого на силікагелі 3-нітроалізарину

Prof. Rybak-Akimova Research Group, Tufts University, Boston, USA

Чорноус Зоя

Іммобілізований сульфарсазен - твердофазний реагент на Плюмбум і Кадмій

2005

Мещерякова Віра В.

Сорбційно-атомно-абсорбційне визначення Кадмію, Кобальту, Купруму та Нікелю у воді

Сучова Катерина, магістр

Гібридні методи визначення Кадмію іммобілізованим на силікагелі бромбензтіазо

Аспірант кафедри аналітичної хімії КНУТШ

Мельник Наталія

Іммобілізований метилтимоловий синій - твердофазний реагент на флуорид та оксалат

Шевченко Вікторія В., магістр

Визначення катіонних ПАР у водах твердофазноспектрофотометричним і візуальним тест-методами

2006

Денисюк Дмитро Іванович, магістр

Контроль вмісту летких органічних сполук у повітрі методом п'єзокварцевого мікрозважування

Радзієвська Тетяна Миколаївна, магістр

Застосування інверсійної вольтамперометрії для дослідження співіснуючих форм Купруму(ІІ)

"Борщагівський хімфармзавод"

Тищенко Світлана Петрівна

Сорбційно-спектроскопічне і тест-визначення Арсену у природних об'єктах

Рощіна Марина, магістр

Взаємодія фосфорно-молібденової гетерополікислоти з іммобілізованою на кремнеземі четвертинною амонійною сіллю

"Єнамін"