Воловенко Олеся Богданівна

Воловенко Олеся Богданівна


аспірант ІV року навчання, інженер І кат.
   кафедри аналітичної хімії хімічного факультету
   Київського національного університету
   імені Тараса Шевченка

адреса: вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

тел.: +38(044)239-32-18
e-mail: ovolovenko@univ.kiev.ua
      ovolovenko@ukr.net


Наукові інтереси:

- комбіновані методи визначення платинових металів у промислових, природних та біологічних об'єтах;

- форми існування платинових металів у розчині та методи їх визначення;

- визначення співіснуючих форм металів у природних водах;

- застосування інверсійної вольтамперометрії та твердофазних реагентів в аналізі об'єктів довкілля.


Освіта і наукові ступені:

Магістр: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003 р. (тема кваліфікаційної роботи: " Нова аналітична форма тимолфталексона S на основі нековалентно іммобілізованого на кремнеземі його іонного асоціату")

Бакалавр: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002 р.


Професійна діяльність:

З 2009 р. і дотепер - аспірант кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, без відриву від виробництва

З 11/2004 р. до 10/2012 р. - інженер ІІ категорії, що проводить науково-технічні розробки;

З 11/2012 р. і до тепер - інженер І категорії, що проводить науково-технічні розробки, кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1998 – 2003 рр. - студентка хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізація "Аналітична хімія"


Педагогічна діяльність:

Консультації студентам щодо виконання кваліфікаційних робіт: бакалавра - Радзієвська Т.М. (2005), магістра - Радзієвська Т.М. (2006), бакалавра - Семашко В.В. (2011), бакалавра - Ковтуник І.М. (2012), магістра - Семашко В.В. (2013)


Публікації:

16 наукових робіт, зокрема, 5 статей та 11 тез доповідей на наукових конференціях, форумах, семінарах.

   Статті:

1. Запорожець О.А., Цюкало Л.Є., Олеськів О.Б. Нова аналітична форма метилтимолового синього для сорбційно-спектроскопічного визначення цирконію // Вопросы химии и химической технологии. – 2005. - №1. - С.13-17.
2. Цюкало Л.Є., Воловенко О.Б., Запорожець О.А. Іммобілізовані на кремнеземі хелати фталексонів – нові твердофазні аналітичні реагенти // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2005. – Т.42. – С.37-40.
3. Запорожец О.А., Линник Р.П., Воловенко О.Б., Радзиевская Т.М. Иммобилизованный на кремнеземе 1-(4-адамантил-2-тиазолилазо)-2-нафтол в анализе сосуществующих форм меди в природных водах // Методы и объекты химического анализа. - 2007. - Т.2, № 1. - С. 40-50.
4. О.Б.Воловенко, О.А.Запорожець Сорбційно-спектрофотометричне визначення платини у різних ступенях окиснення // Вопросы химии и химической технологии. - 2012. - №5.- С. 114-119.
5. О.Б. Воловенко , О.А. Запорожець, , В.В Семашко, М.В. Іщенко, Я.С. Пилипюк Визначення паладію у відпрацьованих електролітах комбінованими сорбційно-спектроскопічними методами // Вісник Черкаського університету. - 2013. - № .- С. 25-32.

   повний список публікацій


Участь у конференціях:

Брала участь у 11 конференціях.

   Усні доповіді:

IІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, травень 2002)

IV Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, травень 2003)

VII Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, травень 2006)

72-а наукова конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у 21 столітті" (Київ, Національний університет харчових технологій, 2006)

Третя всеукраїнської науково-практичної конференції "Вода: проблеми та шляхи вирішення" (Житомир, грудень 2010р.)

Міжнародна науково-практичнаї конференція до всесвітнього дня здоров'я, який у 2011 році ВООЗ присвячує питанням стійкості до протимікробних препаратів. (НМУ ім. О.О. Богомольця, Київ, квітень 2011)

12-а Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, травень 2011)

13-а наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2011". (Львів, червень 2011).

13-а Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, травень 2012)

   Стендові доповіді:

International Congress on Analytical Sciences ICAS-2006 (Москва, Росія, 2006)

The sixth international chemistry conference Toulouze-Kyiv-Touloueze (Тулуза, Франція, червень, 2011)

   список тез доповідей (у загальному списку публікацій)


Відзнаки і нагороди:

I премія 3-ої Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2002 р.

I премія 4-ої Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2003 р.

Премія за кращу наукову роботу на міжнародній науково-практичній конференції до всесвітнього дня здоров'я, Київ, квітень 2011р.


Особисті дані:

Дата й місце народження: 04.01.1981 р., м. Соснівка, Львівська область, Україна
Сімейний статус: одружена, маю сина
Володіння мовами: українська, російська, англійська


Хоббі:

Під звуки хорошої спокійної музики люблю вишивати, або в'язати. А ще люблю фоткати пейзажі України і свого синочка. Взимку, щойно випаде сніг, всім сімейством вершини Карпатських гір на лижах. Подобається їхати за кермом авто, швидко:).