Цюкало Людмила Євгенівна

Цюкало Людмила Євгенівна


кандидат хімічних наук

доцент
   Глухівського національного педагогічного
   університету імені Олександра Довженка


e-mail: tsyukalo@ukr.net

Наукові інтереси:

- нові аналітичні форми фталексонів та трифенілметанових барвників на основі їх внутрішньокомплексних сполук, адсорбційно закріплених на поверхні функціоналізованого четвертинною амонійною сіллю непоруватого кремнезему;

- сорбційно-спектроскопічне, сорбційно-атомно-абсорбційне та візуальне тест-визначення важких металів (плюмбум, цинк) та деяких аніонів у природних об'єктах та харчових продуктах;

- аналіз біологічних рідин та засобів гігієни на вміст аніонів, зокрема, флуориду та оксалату;


Освіта і наукові ступені:

Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 - аналітична хімія, 2006

Магістр: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1999

Бакалавр: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1998


Професійна діяльність:

З 2007 і дотепер – молодший науковий співробітник, кандидат хімічних наук, кафедра аналітичної хімії

2004-2006 – інженер І категорії, що виконує науково-технічну роботу, кафедра аналітичної хімії

1999-2002 – аспірант кафедри аналітичної хімії

1994-1999 - студентка хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізація "Хімічний контроль навколишнього середовища"


Дисертаційна робота:

"Іммобілізовані на поверхні кремнезему фталексони – твердофазні реагенти для сорбційно-спектрофотометричного і візуального тест-визначення Pb(II), Zn(II), F- і C2O42-"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006

Науковий керівник - д.х.н., проф. Запорожець Ольга Антонівна

Автореферат дисертації:
   анотація
   описова частина
   повний текст (pdf, 0,7 Мб)

Публікації:

30 наукових праць, з яких 9 статей, 4 патенти України та 17 тез доповідей на наукових конференціях.

   Статті:

1. Запорожец О.А., Кеда Т.Е., Селецкая Л.Е., Сухан В.В. Определение молибдена иммобилизированным на кремнеземе 1,5-дифенилкарбазоном // Журн. аналит. химии. - 2000. – Т.55, №7. – Р.708-713.
2. Zaporozhets O.A., Keda T.Ye., Tsyukalo L.Ye., Sukhan V.V. Solid-phase reagents based on 1,5-diphenylcarbazone adsorbed on silica gel surface // Functional materials. - 2001. - Vol.8, №2. - P.382-385.
3. Zaporozhets O.A., Tsyukalo L.Ye. Xylenol orange adsorbed on silica surface as a solid phase reagent for lead determination using diffuse reflectance spectroscopy // Talanta. – 2002. – V.58. – P.861-868.
4. Цюкало Л.Є., Запорожець О.А., Іщенко В.Б. Іммобілізація ксиленолового оранжевого на силікагелі з водного розчину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Хімія. – 2002. - Вип.38.– С.30-32.
5. Цюкало Л.Є., Запорожець О.А. Іммобілізація трифенілметанових барвників на поверхні кремнеземів різної природи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Хімія. – 2003. - Вип.39-40. – С.11-12.
6. Запорожец О.А., Цюкало Л.Е. Тест-определение свинца и цинка в воде с использованием иммобилизованного на кремнеземе ксиленолового оранжевого // Журн. аналит. химии. - 2004. - Т.59, №4. - С.434-439 (= Zaporozhets O.A., Tsyukalo L.E. Test determination of lead and zinc in water with the use of xylenol orange immobilized on silica // Journal of Analytical Chemistry. - 2004. - V.59, №4. - P.386-391)
7. Запорожець О.А., Цюкало Л.Є., Олеськів О.Б. Нова аналітична форма метилтимолового синього для сорбційно-спектроскопічного визначення цирконію // Вопросы химии и химической технологии. – 2005. - №1. - С.13-17.
8. Цюкало Л.Є., Воловенко О.Б., Запорожець О.А. Іммобілізовані на кремнеземі хелати фталексонів – нові твердофазні аналітичні реагенти // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2005. – Т.42. – С.37-40.
9. Zaporozhets O.A., Tsyukalo L.Ye. Determination of fluoride and oxalate using the indicator reaction of Zr(IV) with methylthymol blue adsorbed on silica gel // Anal. Chim. Acta. - 2007. - Vol.597, Issue 1. - P.171-177.

   Патенти України:

1. Спосіб сорбційно-спектроскопічного визначення плюмбуму(ІІ): Пат. № 9690. Україна. МПК 7G01N30/48/ О.А.Запорожець, Л.Є.Цюкало. - № u200502137; заявлено 9.03.2005; Надр. 17.10.2005, Бюл. № 10. - 6 с.
2. Спосіб тест-визначення плюмбуму(ІІ): Пат. № 9689. Україна. МПК 7G01N30/48/ О.А.Запорожець, Л.Є.Цюкало. - № u200502136; заявлено 9.03.2005; Надр. 17.10.2005, Бюл. № 10. - 4 с.
3. Спосіб визначення флуориду: Пат. №. Україна. МПК B01J20/283/ О.А.Запорожець, Л.Є.Цюкало. - № а2006 07173; заявлено 27.06.2006; Надр.
4. Спосіб визначення оксалату в сечі: Пат. №. Україна. МПК B01J20/283/ О.А.Запорожець, Л.Є.Цюкало. - № а2006 07174; заявлено 27.06.2006; Надр.

   повний список публікацій


Участь у конференціях:

   Усні доповіді (4):

ІІ Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". (Київ, 17-18 травня 2001)
Всероссийский симпозиум “Тест-методы химического анализа” (Москва, Росія, 28-30 листопада 2001)
ІІІ Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, 16-17 травня 2002)
71-а наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті". (Київ, 18-19 квітня 2005)

   Стендові доповіді:

Міжнародна конференція "Analytical chemistry and chemical analysis" AC&CA-05 (Київ, 12-18 вересня 2005)
ІІІ спільна наукова конференція з хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та університету Поля Сабат’є (Тулуза) (Київ, травень 2005)
   та інші.
   список тез доповідей (у загальному списку публікацій)


Відзнаки і нагороди:

I премія Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з хімії, Київ, 1999

III премія ІІ Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, 18 травня 2001

I премія ІІI та IV Всеукраїнських конференцій студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2002 та 2003


Педагогічна діяльність:

Семінарські та практичні заняття з аналітичної хімії у студентів 1-го курсу біологічного факультету (2000).

Консультації студентам щодо виконання дипломних робіт: Барановська О.В. (2000-01), Олеськів О.Б. (2002-2003), Мельник Н.В. (2004-2005).


Особисті дані:
Дата й місце народження: 26.08.1977, м. Бар Вінницької області, Україна
Громадянство: Україна
Володіння мовами: українська, російська, англійська

Хоббі:
Любить проводити вільний час на свіжому повітрі, катаючись на ровері, підсмажуючи шашлики або просто прогулюючись сосновим парком разом з маленькою дочкою Іринкою та чоловіком. Регулярно влаштовує для своїх рідних свято, готуючи смачні страви, особливо з морепродуктів. Фірмові страви - фарширована риба і салат з кальмарів.