Кеда Тетяна Євгенівна

Кеда Тетяна Євгенівна


кандидат хімічних наук

асистент
   кафедри аналітичної хімії хімічного факультету
   Київського національного університету
   імені Тараса Шевченка

адреса: вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

тел.: +38(044)239-32-41
e-mail: keda@univ.kiev.ua, tkeda@ukr.net

Наукові інтереси:

- твердофазні реагенти для визначення благородних та біометалів;

- нековалентна іммобілізація органічних реагентів та їх комплексних сполук з металами на кремнеземних матрицях;

- методи сорбційно-спектроскопічного та візуального тест-визначення металів, зокрема, Mo, Cu, Ni, Pd, Hg;

- аналіз природних вод, грунтів, фармпрепаратів, що містять біометали.


Освіта і наукові ступені:

Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 - аналітична хімія, 2009

Спеціаліст: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1996


Професійна діяльність:

з 2002 р. і дотепер - асистент кафедри аналітичної хімії

2001 - 2002 рр. - молодший науковий співробітник кафедри аналітичної хімії

1998 - 2001 рр. – аспірант кафедри аналітичної хімії

1997 - 1998 рр. – інженер ІІ кат., що виконує НТР

1996 - 1997 рр. – аспірант Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України за спеціальністю "Екологічна хімія"

1991 - 1996 рр. - студентка хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізація "Аналітична хімія"


Дисертаційна робота:

"Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009

Науковий керівник - д.х.н., проф. Запорожець Ольга Антонівна

Автореферат дисертації:
   анотація
   описова частина
   повний текст (pdf)

Педагогічна діяльність:

   Лабораторні та семінарські заняття з нормативних курсів:
   "Аналітична хімія" для студентів хімічного факультету (ІІ курс),
   "Аналітична хімія" для студентів біологічного факультету (І курс)

Керівник практичних занять з курсу "Обчислювальна практика"

Керівник педагогічної практики студентів (ІV курс)

Куратор груп студентів хімічного факультету

Консультації студентам щодо виконання кваліфікаційних робіт: спеціаліста - Богославець І.М. (2001-2002), магістра - Потьомкіній Ю.В.(2002-2003), бакалавра - Притиці І.В. та Левченко К.І.(2003)


Публікації:
Всього – 22, з них – 7 статей та 15 тез доповідей на наукових конференціях різних рівнів.

   Статті:

1. Zaporozhets O.A., Nadzhafova O.Yu., Verba V.V., Dolenko S.A., Keda T.Ye., Sukhan V.V. Solid phase reagents for the determination of anionic surfactants in water // Analyst. - 1998. - Vol.123. - P.1583-1586 (full-text, pdf, 66 Kb).
2. Запорожец О.А., Кеда Т.Е., Селецкая Л.Е., Сухан В.В. Определение молибдена иммобилизированным на кремнеземе 1,5-дифенилкарбазоном // Журн. аналит. химии. - 2000. – Т.55, №7. – Р.708-713.
3. Zaporozhets O.A., Keda T.Ye., Tsyukalo L.Ye., Sukhan V.V. Solid-phase reagents based on 1,5-diphenylcarbazone adsorbed on silica gel surface // Functional materials. - 2001. - Vol.8, №2. - P.382-385.
4. Кеда Т.Є., Богославець І.М., Запорожець О.А. Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі дифенілкарбазиду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія". – 2003. - Т.39. – С. 9-11.
5. Запорожець О.А., Кеда Т.Є., Потьомкіна Ю.В. Взаємодія іонів паладію (ІІ) з іммобілізованим на кремнеземі дитизоном та цинкдитизонатом // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія", серія "Хімічні науки і технології". – 2003. – Т.22, Част.3. – С. 439-441.
6. Запорожец О.А., Кеда Т.Е., Богославец И.М. Сорбционно-спектроскопическое и тест-определение Cu(II) с помощью иммобилизованного на силикагеле дитизоната цинка // Химия и технология воды. – 2005. – Т.22, №6. – С.436-445.
7. Запорожець О.А., Кеда Т.Є., Потьомкіна Ю.В., Левченко К.П., Притика І.В. Взаємодія платинових металів та ауруму (І, ІІІ) з іммобілізованим на кремнеземі дитизоном // Вопросы химии и химической технологии. - 2006. - №6. - С.13-17.

   повний список публікацій


Участь у конференціях:

   Усні доповіді:

Студентська конференція хімічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка (Київ, 1996);

II Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, 2001 р.);

Сесія Наукової Ради з проблеми "Аналітична хімія" (Харків, 2002 р.)

   Стендові доповіді:

Симпозиум "Новітні наукоємкі функціональні матеріали" в рамках І Всеукраїнської конференції "Сучасні проблеми неорганічної хімії" (Київ, 1999 р.);

The Pittsburg Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy PITTCON 2000 "Science for the 21st century" (Новий Орлеан, США, 12-17 березня 2000 р.);

Міжнародна конференція "1-st Black Sea basin conference on analytical chemistry" (Одеса, 2001 р.);

Всероссийский симпозиум "Тест-методы химического анализа" (Москва, Росія, 2001 р.)

International Conf. "Functionalized materials: synthesis, properties and application" (Київ, 2002 р.).

та інші.

   список тез доповідей (у загальному списку публікацій)


Відзнаки і нагороди:

ІІІ премія на щорічній студентській конференції хімічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, Київ, 1996 р.

Грант Американського хімічного товариства (ACS) для участі у Міжнародній конференції з аналітичної хімії PITTCON 2000 "Science for the 21st century" у складі делегації країн Східної Європи, New Orleans (USA), 2000 р.

І премія ІІ Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, 2001 р.

І премія Міжнародної конференції "1-st Black Sea basin conference on analytical chemistry", Одеса, 2001 р.


Особисті дані:
Дата й місце народження: 18.06.1974, м.Здолбунів, Рівненська обл., Україна
Сімейний статус: заміжня, має сина
Володіння мовами: українська, російська, англійська


Хоббі:
Кулінарія: відпочиває, читаючи рецепти народів світу; насолоджується, відтворюючи набуті знання "у глечиках"; щиро радіє порожнім тарілкам та повним черевцям рідних та друзів після поглинання створеного нею. Девіз: "Мы в ответе за тех, кого накормили!"