Линник Світлана Леонідівна

Линник Світлана Леонідівна


кандидат хімічних наук

асистент
   кафедри аналітичної хімії хімічного факультету
   Київського національного університету
   імені Тараса Шевченка

адреса: вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

тел.: +38(044)239-33-04
e-mail: bilokon_sv@univ.kiev.ua, bilokon_sv@ukr.net

Наукові інтереси:

- визначення Селену у фармпрепаратах;

- визначення Арсену у харчових продуктах та природних об'єктах;

- гетерогенна каталіметрія в аналізі металоїдів

- розробка твердофазних реагентів на основі високодисперсних кремнеземів


Освіта і наукові ступені:

Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 - аналітична хімія, 2009

Магістр, диплом з відзнакою: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004 р.

Бакалавр, диплом з відзнакою: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003 р.


Професійна діяльність:

З 2009 і дотепер - асистент кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2007-2009 - інженер кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2004-2007 - аспірант кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2005-2007 - асистент кафедри аналітичної хімії Національного університету харчових технологій м. Києва

1999–2004 - студентка хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізація "Аналітична хімія"


Педагогічна діяльність:

Семінарські та практичні заняття з курсу "Аналітична хімія" у студентів 1-го курсу біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2004)

Семінарські та практичні заняття з курсу "Аналітична хімія" зі студентами ІІ курсу факультетів технології бродильних та хлібопекарських речовин, цукристих речовин та м'ясо-молочних речовин Національного університету харчових технологій (з 2005)

Практичні заняття зі спецкурсу "Методи визначення нешкідливості харчових продуктів" зі студентами V курсу факультету технології бродильних та хлібопекарських речовин Національного університету харчових технологій (з 2005)

Консультації студентам щодо виконання кваліфікаційних робіт: бакалавра - Поліщук К.А. (2006-2007), спеціаліста - Тищенко С.П. (2005-2006)


Публікації:

17 наукових робіт, зокрема, 5 статей, 1 патент України та 11 тез доповідей на наукових конференціях.

   Статті:

1. Білоконь С.Л., Запорожець О.А. Визначення Селену в фармпрепаратах методом гетерофазної каталіметрії // Магістеріум "Природничі науки". Вип.24. - Київ: видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - С. 49-51.
2. Запорожець О.А., Трохименко О.М., Білоконь С.Л., Чорна Л. Концентрування арсену у формі іонного асоціату "іммобілізована четвертинна амонійна сіль - відновлений молібдоарсенат" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Хімія. - 2006. - Вип.43. - С.41-43.
3. Запорожец О.А., Билоконь С.Л. Визуальный тест-метод определения селена(IV) иммобилизованным на кремнеземе индигокармином // Журн. аналит. химии. - 2007. - Т.62, №2. - С.208-212 (= Zaporozhets O.A., Bilokon` S.L. A visual test method for determining selenium(IV) with indigocarmine immobilized on silica // Journal of Analytical Chemistry. - 2007. - Vol.62, №2. - P.188-192).
4. Запорожец О.А., Билоконь С.Л., Тищенко С.П. Твердофазно-спектрофотометрическое определение мышьяка в форме восстановленных ГПК // Экологическая химия. - 2007. - №2. - С.91-98.
5. Линник С.Л., Запорожець О.А. Сучасні тенденції розвитку аналітичної хімії селену та арсену // Методы и объекты химического анализа. - 2008. - Т.3, №1. - С.22-49.

   Патент України:

Спосіб тест-визначення селену(IV). Пат. № 18421. Україна. МПК7 G01N 30/48 / Запорожець О.А., Білоконь С.Л. – № u 2006 04142; Заявл. 14.04.2006; Надр. 15.11.2006, Бюл. № 11, 6 с.

   повний список публікацій


Участь у конференціях:

   Усні доповіді (5):

V Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, 2004)

Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні напрямки розвитку хімії" (Одеса, 2004)

Міжнародна науково-практична конференція "Екотрофологія. Сучасні проблеми" (Біла Церква, 2005)

   Стендові доповіді:

Третя наукова конференція з хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє, Тулуза, Франція (Київ, 2005)

Міжнародна конференція "Analytical chemistry and chemical analysis" AC&CA-05 (Київ, 12-18 вересня 2005)

   та інш.

   список тез доповідей (у загальному списку публікацій)


Відзнаки і нагороди:

II премія 5-ої Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2004


Особисті дані:

Дата й місце народження: 28.06.1982, Волинська область, Україна
Сімейний статус: заміжня
Володіння мовами: українська, російська, англійська


Хоббі:

Вирощування кактусів, виїзд з друзями на природу, подорожі по історичних місцях України, кулінарія