Сучова Катерина Олександрівна

Сучова Катерина Олександрівна


аспірант ІІ року навчання
   кафедри аналітичної хімії хімічного факультету
   Київського національного університету
   імені Тараса Шевченка

адреса: вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

тел.: +38(044)239-34-64
e-mail: elate@rambler.ru

Наукові інтереси:

- гібридні методи визначення важких металів у природних об'єктах;

- атомно-абсорбційний аналіз суспензій;

- твердофазні реагенти на основі барвників, іммобілізованих на поверхні кремнеземів та їх застосування в аналізі


Освіта і наукові ступені:

Магістр: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005 (тема кваліфікаційної роботи: "Іммобілізований на кремнеземі бромбензтіазо - твердофазний реагент на кадмій")

Бакалавр: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004


Професійна діяльність:

З 2005 і дотепер - аспірант кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2000–2005 - студентка хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізація "Аналітична хімія"


Публікації:

7 наукових робіт, зокрема, 3 статті, 1 патент України та 3 тези доповідей на наукових конференціях, форумах, семінарах.

   Статті:

1. Запорожець О. А., Іщенко М. В., Сучова К. О. Іммобілізація бромбензтіазо на кремнеземі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія" - 2004. - Вип.42. - С.23-24.
2. Запорожець О.А., Іщенко М.В., Сучова К.О. Сорбційно-спектрофотометричне визначення Cd(II) іммобілізованим на силікагелі бромбензтіазо // Наукові записки "Києво-Могилянської академії", "Хімічні науки і технології". - 2006. - Т.55 - С.34-36.
3. Запорожець О.А., Сучова К.О., Іщенко М.В. Візуальне тест-визначення кадмію у воді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія". - 2006. - Вип.43. - C.53-54.

   Патент України:

Спосіб сорбційно – спектроскопічного визначення кадмію. Пат. №54887, Україна. 7 G01N21/63 / O.A.запорожець, M.В.Іщенко, K.O.Сучова. – №2002043681; Задекларовано 30.04.2005; надруковано. 17.03.2006, Вип. №3. – 10 с.

   повний список публікацій


Участь у конференціях:

   Усні доповіді:

V Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, травень 2004)

VI Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, травень 2005)


Відзнаки і нагороди:

I премія V Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2004

II премія VI Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2005


Особисті дані:

Дата й місце народження: 24.09.1983, м. Київ, Україна
Сімейний статус: незаміжня
Володіння мовами: російська, українська, англійська, німецька


Хоббі:

театр, танці, складання пазлів, німецька мова