Смик Наталія Іванівна

Смик Наталія Іванівна


кандидат хімічних наук

асистент
   кафедри аналітичної хімії хімічного факультету
   Київського національного університету
   імені Тараса Шевченка

адреса: вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

тел.: +38(044)239-33-64
e-mail: nsmyk@bigmir.net


Наукові інтереси:

- визначення біогенних та токсичних елементів у об’єктах довкілля;

- розробка твердофазних реагентів на основі N,S-вмісних азореагентів, іммобілізованих на поверхні кремнеземів та їх застосування при аналізі харчових продуктів та об’єктів довкілля;

- розробка електродів, модифікованих кремнеземом для вольтамперометричного визначення екотоксикантів.


Освіта і наукові ступені:

Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 - аналітична хімія, 2000 р.

Спеціаліст: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1993 р.


Професійна діяльність:

1998 і дотепер - асистент кафедри аналітичної хімії

1995-1998 рр. – аспірант кафедри аналітичної хімії

1993-1995 рр. – інженер кафедри аналітичної хімії

1988-1993 рр. - студентка хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Педагогічна діяльність:

   Підготувала та викладає курси лекцій та лабораторний практикум:
   "Сучасні електрохімічні методи аналізу" (а/х, ІV курс)
   "Електрохімічні методи аналізу об`єктів довкілля" (хкнс, ІV курс)
   методична розробка (pdf, 0,52 Mb)
   приклад оформлення лабораторної роботи (pdf, 0,20 Mb)
   збірник задач (pdf, 0,88 Mb)

   Семінарські та практичні заняття з нормативних курсів:
   "Аналітична хімія" для студентів хімічного факультету (ІІ курс)
   "Аналітична хімія" для студентів біологічного факультету (І курс)

   Лабораторні заняття зі спецкурсів:
   "Методи молекулярної спектроскопії" (а/х, ІV курс),
   "Аналіз природних вод" для студентів географічного факультету,
    спеціалізація "гідрологія та гідроекологія"


Теми успішно захищених кваліфікаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів:

   1. Інверсійно-вольтамперометричне визначення Плюмбуму в грунтах (Верещагіна М.А., диплом бакалавра, 2001 р.).
   2. Візуально-тестове визначення рухливих форм Цинку в грунтах (Сопільняк І.Ю., диплом магістра, 2006 р.).


Дисертаційна робота:

"Іммобілізовані на кремнеземі 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол та дитизон як твердофазні реагенти для спектроскопічного та візуально-тестового визначення важких металів"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р.

Науковий керівник - д.х.н., проф. Запорожець Ольга Антонівна

Автореферат дисертації:
   анотація
   описова частина
   повний текст (pdf, 0,37 Мб)

Публікації:
всього - 33, з них 5 методичних розробок, 7 статей та 21 тез доповідей на наукових конференціях різних рівнів.

   Методичні розробки:

1. Смик Н.І. "Електрохімічні методи аналізу природних вод" - методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів географічного факультету спеціальності "гідрологія та гідроекологія" - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. – 33 с.
2. Смик Н.І., Шпак Е.А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з спецкурсу "Електрохімічні методи аналізу" для студентів курсу хімічного факультету спеціалізації "аналітична хімія" та "хімічний контроль навколишнього середовища". К.: Поліграфічна дільниця інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 2005. - 39 с. (full-text, pdf, 0,52 Mb)
3. Смик С.Ю., Мельничук Д.О., Вовкотруб М.П., Смик Н.І., Куницький Ю.А., Мельникова Н.М. Методичні вказівки з курсу дисципліни "Фізико-хімічні методи аналізу" та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 1301 – "Агрономія" спеціальності 6.130101 – "Агрохімія і ґрунтознавство". К.: Видавничий центр НАУ, 2004. - 88 с.
4. Запорожець О.А., Наджафова О.Ю., Смик Н.І., Іванько Л.С., Лисенко О.М., Дорощук В.О., Верба В.В., Костенко Л.С., Іщенко В.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу хімічного факультету (4 семестр). К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. – 30 с. (full-text, pdf, 2,2 Mb)
5. Смик Н.І. Збірник задач з електрохімічних методів аналізу. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. 82 c. (full-text, pdf, 0,88 Mb)

   Статті:

1. Запорожець О.А., Петруньок Н.І., Сухан В.В. Хемілюмінесценція 4-диетиламінофталгідразиду в присутності ртуті (ІІ) // Вісник Київського університету. Сер. Хімія. - 1996. - Т.33. - С.105-109.
2. Запорожець О.А., Петруньок Н.І., Сухан В.В. Гібридні методи визначення ртуті (ІІ) в природній та стічних водах // Вісник Київського університету. Сер. Хімія. - 1997. - Т.34. - С.3-7.
3. Запорожець О.А., Петруньок Н.І., Сухан В.В., Тилтін А.К. Сорбційно-спектрофотометричне визначення кобальту(ІІ) та цинку(II) 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтолом, іммобілізованим на силікагелі // Укр. хім. журн. - 1998. - Т.64, №9. - С.50-55.
4. Запорожец О.А., Петрунек Н.И., Калиниченко Е.В., Сухан В.В. Визуальный тест-метод для определения Ni(II) на основе иммобилизованного на кремнеземе 4-(2-пиридилазо)-2-нафтолата цинка // Химия и технология воды. – 1999. - Т.21, №3. – C.281-286 (full-text, pdf, 0,35 Mb).
5. Zaporozhets O.A., Petruniock N.I., Sukhan V.V. Determination of Ag(I), Hg(II) and Pb(II) by using silica gel loaded with dithizone and zinc dithizonate // Talanta. – 1999.– Vol.50. – P.865-873.
6. Zaporozhets O., Petruniock N., Bessarabova O., Sukhan V. Determination of Cu(II) and Zn(II) using silica gel loaded with 1-(2-thiasolylazo)-2-naphtol // Talanta. - 1999. - Vol.49. - P.899-906 (full-text, pdf, 0,5 Mb).
7. Zaporozhets O.A., Smyk N.I., Sukhan V.V. The complexing properties of 1-(2-thiazolylazo)-2-naphtol and 1,5-diphenylthiocarbazone adsorbed on silica surface // Functional materials. - 2001. – V.8. - Р.566-569.

   повний список публікацій


Відзнаки і нагороди:

Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Особисті дані:
Дата й місце народження: 10.04.1971 р., м. Київ, Україна
Володіння мовами: українська, російська, англійська


Хоббі:
Танці - від бальних до модерну, фігурні ковзани і застосування методів прикладного мистецтва у власних цілях: майстрування карнавальних костюмів, автентичних ляльок, а також ялинкових зайчиків та інших потвор.