Качан Ігор Анатолійович

Качан Ігор Анатолійович


   кандидат хімічних наук
   молодший науковий співробітник, асистент
   кафедри аналітичної хімії хімічного факультету
   Київського національного університету
   імені Тараса Шевченка

адреса: вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

тел.: +38(044)239-33-04
e-mail: resha@meta.ua

Наукові інтереси:

визначення біогенних елементів (фосфор, силіцій) та токсикантів у об’єктах довкілля;

визначення складових медичних препаратів та біологічно активних речовин, зокрема, адреналіну, ізоніазиду, аскорбінової кислоти;

розробка твердофазних реагентів на основі гетерополікислот, іммобілізованих на поверхні кремнеземів та їх застосування при аналізі харчових продуктів, фармацевтичних препаратів та об’єктів довкілля


Освіта і наукові ступені:

Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 - аналітична хімія, 2008 р.

Магістр: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004 р. (тема кваліфікаційної роботи: "Адсорбційно іммобілізовані на кремнеземі гетероциклічні амонійні солі як твердофазні реагенти для визначення аскорбінової кислоти")

Бакалавр: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003 р.


Професійна діяльність:

З 2009 р. і дотепер асистент кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

З 2008 р. і дотепер молодший науковий співробітник кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2007 - 2008 рр. інженер І категорії, що проводить науково-технічні розробки, кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2004 - 2008 рр. - асистент кафедри аналітичної хімії Національного університету харчових технологій

2004 - 2007 рр. - аспірант кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1999 – 2004 рр. - студент хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізація "Аналітична хімія"


Дисертаційна робота:

"Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот – нові аналітичні форми для визначення Р, Si, Sb, окисників та відновників"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008 р.

Науковий керівник - д.х.н., проф. Запорожець Ольга Антонівна

Автореферат дисертації:
   анотація
   описова частина
   повний текст (pdf, 0,8 Мб)

Педагогічна діяльність:

Практичні заняття з аналітичної хімії зі студентами ІІ курсу хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2005-2006, з 2009)

Семінарські та практичні заняття з аналітичної хімії зі студентами ІІ курсу факультету технології бродильних та хлібопекарських виробництв та факультету цукристих речовин Національного університету харчових технологій (2004-2008)

Практичні заняття зі спецкурсу "Методи визначення нешкідливості харчових продуктів" зі студентами V курсу факультету технології бродильних та хлібопекарських виробництв Національного університету харчових технологій (2004-2008)

Консультації студентам щодо виконання кваліфікаційних робіт спеціаліста Левченко С.І. (2005-2006 рр.), Євлаш Ю.П. (2005-2006 рр.).


   Публікації:

Більше 20 наукових робіт, серед яких 6 статей та 2 патенти України на винахід.

   Статті:

1. Запорожець О.А., Іванько Л.С., Качан І.А. Твердофазний реагент на основі молібдофосфорної гетерополікислоти для сорбційно-спектроскопічного визначення аскорбінової кислоти // Вопросы химии и химической технологии. - 2005. - №1. - С.9-13.
2. Качан І.А., Іванько Л.С., Запорожець О.А. Визначення органічних відновників іммобілізованою на силікагелі фосфорномолібденовою гетерополікислотою // Магістеріум "Природничі науки". Вип.24. - Київ: видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – С. 51-53.
3. Качан И.А., Запорожец О.А., Зинько Л.С., Коваль А.А. Твердофазноспектрофотометрическое определение восстановителей в растворе по реакции образования "синей" гетерополикислоты // Методы и объекты химического анализа. - 2006. - Т.1, № 2. - С. 127-131.
4. Запорожец О.А., Зинько Л.С, Качан И.А. Твердофазно-спектрофотометрическое и тест-определение сосуществующих форм фосфора в воде // Журн. аналит. химии. – 2007. - Т.62, №12. - С.1271–1275 (full-text, pdf, 160 Kb)
5. Запорожець О.А., Качан І.А., Зінько Л.С., Євлаш Ю.П., Левченко С.І. Твердофазні аналітичні реагенти на основі іммобілізованих на кремнеземах гетерополікислот та їх іонних асоціатів // Вісник Харківського національного університету. Хімія. вип. 15(38). - 2007. - № 770 – С. 155–162.
6. Запорожець О.А., Качан І.А., Зінько Л.С., Бас Ю.П. Immobilization of molybdo-phosphoric, molybdo-antimono-phosphoric and molybdo-silicic heteropoly acids onto silica via adsorption // Вісник Харківського національного університету. Хімія. вип. 16(39). - 2008. - № 820 - С. 183-187.

   Патенти України:

1. Метод сорбційно-спектрофотометричного визначення аскорбінової кислоти: Пат. №19302. Україна. МПК8 G 01 N 21/31 A 61 K 31/375. О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, І.А. Качан. - № u 2006 06113; заявлено 02.06.2006; надр. 15.12.2006; Бюл. №12. - 8 с.
2. Спосіб тестового визначення аскорбінової кислоти у фруктових соках: Пат. №19303. Україна. МПК8 G 01 N 33/02 C 07 D 307/62. О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, І.А. Качан. - № u 2006 06114; заявлено 02.06.2006; надр. 15.12.2006; Бюл. №12. - 4 с.

   повний список публікацій


Участь у конференціях:

   Усні доповіді:

Міжнародна науково-практична конференція "Екотрофологія. Сучасні проблеми" (Біла Церква, 2005)

VII Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, травень 2006)

Сесія Наукової ради Національної академії наук України з проблеми «Аналітична хімія» (Харків, травень 2007).

П'ята наукова конференція з хімії "Київ - Тулуза" (Київ, травень 2009)

   Стендові доповіді:

Третя наукова конференція з хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє, Тулуза, Франція (Київ, травень 2005)

Міжнародна конференція "Analytical chemistry and chemical analysis" AC&CA-05 (Київ, вересень 2005)

Четверта наукова конференція з хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє, Тулуза, Франція (Тулуза, червень 2007)

Одинадцята конференція "International Seminar on Inclusion Compounds" (Київ, червень 2007) та інш.

   список тез доповідей (у загальному списку публікацій)


Відзнаки і нагороди:

III премія 4-ої Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2003 р.

I премія 71-ої Наукової конференції молодих вчених, студентів та аспірантів, Київ, НУХТ, квітень 2005 р.

I премія 7-ої Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2006 р.


Особисті дані:

Дата й місце народження: 11.09.1982 р., м. Гола Пристань, Херсонська область, Україна
Сімейний статус: неодружений
Володіння мовами: українська, російська, англійська


Хоббі:

кіно, музика, садівництво, милування красою первісної природи на морському узбережжі подалі від урбанізованих згуртувань у компанії приємних та веселих людей