Студентам на допомогу
методички та інші матеріали для скачування"Дослідження комплексоутворення у розчині"


Задачі для магістрів - скачати
Питання до 3-го кольоквіуму - скачати


Запорожець О.А.
Лабораторні роботи до спецпрактикуму "Дослідження комплексоутворення у розчині та комп'ютерна обробка результатів" для студентів кафедри аналітичної хімії

zip, 1,8 Mб

"Методи молекулярної спектроскопії" (а/х, ІV курс)
"Фотометричний та люмінесцентний аналіз об'єктів довкілля" (хкнс, ІV курс)

Запорожець О.А.
Комбіновані спектроскопічні та візуальні тест-методи аналізу. Конспект лекцій вибраних розділів спецкурсу "Фотометричні та люмінесцентні методи аналізу" для студентів хімічного факультету

pdf, 2 Mб

Запорожець О.А., Зінько Л.С.
Фотометричні та люмінесцентні методи аналізу. Питання та задачі для самоконтролю

pdf, 0,7 Mб

Запорожець О.А., Зінько Л.С.
Практикум зі спецкурсів "Методи молекулярної спектроскопії" та "Фотометричні й люмінесцентні методи аналізу"

pdf, 1,1 Mб

"Кінетичні методи аналізу" (а/х, V курс)

Запорожець О.А., Линник Р.П.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з кінетичних методів аналізу для магістрів хімічного факультету спеціалізації "Аналітична хімія"

pdf, 0,3 Mб

"Сучасні електрохімічні методи аналізу" (а/х, ІV курс)
"Електрохімічні методи аналізу об`єктів довкілля" (хкнс, ІV курс)

Смик Н.І., Шпак Е.А.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з спецкурсу "Електрохімічні методи аналізу" для студентів курсу хімічного факультету спеціалізації "аналітична хімія" та "хімічний контроль навколишнього середовища"

pdf, 0,52 Mб

Смик Н.І. Збірник задач з електрохімічних методів аналізу.


pdf, 0,88 Mб

Приклад оформлення лабораторної роботи


pdf, 0,20 Mб

Загальний курс "Аналітична хімія" (ІІ курс)

Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу хімічного факультету (4 семестр) / Під загальною редакцією О.А.Запорожець

pdf, 2,2 Mб