Напрямки, в розробці яких хотіли б взяти участьСтворення:

наноматеріалів на основі нековалентно модифікованих кремнеземів та нанотрубок для потреб гетерофазного каталізу

методів визначення співіснуючих форм елементів у водах і біологічних рідинах для дослідження лікувальних властивостей мінеральних вод і ефективності лікарських засобів

методів аналізу біологічних рідин (крові, сечі тощо) для потреб клінічного аналізу та токсикологічної хімії

тест-методів для контролю якості води, харчових продуктів, напоїв, лікарських препаратів, нафтопродуктів

експрес-методів та засобів (сенсорів, датчиків, іон-селективних електродів тощо) для екоаналітичного моніторингу водних об'єктів, ґрунтів, повітря, контролю знезараження території

комбінованих сорбційно-ЕТААС та сорбційно-хемілюмінесцентних методів для визначення токсикантів неорганічної та органічної природи


Дослідження:

механізму каталітичних гомо- та гетерофазних реакцій

реакцій комплексоутворення у розчині та на межі розділу фаз "сорбент/розчин"


Ми зацікавлені, зокрема, у спільних проектах в рамках тематики
Сьомої рамкової програми ЄС з досліджень (2007-2013):


Тематичний пріоритет 2. Продукти харчування, сільське господарство, біотехнології
   • Використання та менеджмент біологічних ресурсів землі, лісу і води
   • „Fork to farm”- продукти харчування та здоров’я
   • Науки про життя та біотехнології для вдосконалення нехарчових продуктів і процесів


Тематичний пріоритет 6. Навколишнє середовище
   • Зміни клімату, забруднення та ризики
   • Стале управління ресурсами
   • Технології охорони навколишнього середовища
   • Спостереження за Землею та інструменти оцінки життєдіяльності


наукові інтереси

основні наукові досягнення


найбільш вагомі публікації


методи
дослідження<