Анонси видань з аналітичної хімії


Б.Й.Набиванець, В.І.Осадчий, Н.М.Осадча, Ю.Б.Набиванець. Аналітична хімія поверхневих вод. - Наукова думка, 2006.

У монографії наведен результати багаторічних досліджень хімічного складу та якості поверхневих вод України, отриманих на основі функціонування системи базового моніторингу Державної гідрометеорологічної служби МНС України. Детально викладено сучасні титриметричні, спектроскопічні, електрохімічні, хроматографічні, кінетичні та тест-методики визначення фізичних властивостей, основних неорганічних і органічних компонентів поверхневих вод суходолу. Для фахівців хіміко-аналітичних та екологічних лабораторій міністерств і відомств, діяльність яких пов'язана з моніторингом навколишнього природного середовища. Монографія буде корисною для викладачів і студентів вузів, які спеціалізуються на кафедрах аналітичної хімії, гідрохімії, промислової екології, гідробіології - майбутніх фахівців екологічного профілю.

анотації, рецензенти, редактор
зміст, перша сторінка
зміст, друга сторінка
зміст, третя сторінка   на головну сторінку