Запорожець О.А. - роботи навчально-методичного характеру

1. Нaбивaнець Б.Й., Pябушко О.П., Сухaн В.В., Запорожець О.А., Куліченко С.A., Пилипюк Я.С., Сaвpaнський Л.I., Шпaк Е.A. Методичні вкaзівки для лaбоpaтоpних pобіт з спецкуpсу "Aнaліз пpиpодних тa стічних вод". К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 1993. - 119 c.

2. Запорожець О.А. Нековалентно іммобілізовані на кремнеземних сорбентах органічні реагенти в оптичних методах аналізу. Вибрані розділи спецкурсу "Методи молекулярної спектроскопії в аналізі" ("Оптичні методи аналізу") для студентів IV курсу хімічного факультету спеціалізацій - Аналітична хімія і хімічний контроль навколишнього середовища. Київ: ВПЦ "Тираж". 2003. - 60 с.

3. Запорожець О.А. Лабораторні роботи до спецпрактикуму "Дослідження комплексоутворення у розчині та комп'ютерна обробка результатів". Київ: ВПЦ "Тираж", 2005.

4. Запорожець О.А., Линник Р.П. Методологічні підходи до визначення співіснуючих форм металів у природних водах. Вибрані розділи спецкурсу "Співіснуючі форми металів в об'єктах довкілля та методи їх дослідження". Київ: ВПЦ "Тираж". 2005 - 45 с.

5. Запорожець О.А. Комбіновані спектроскопічні та візуальні тест-методи аналізу. Конспект лекцій вибраних розділів спецкурсу "Фотометричні та люмінесцентні методи аналізу" для студентів хімічного факультету. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. - 57 с. (full-text, pdf, 2 Mb)

6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу хімічного факультету (4 семестр) /Під загальною редакцією О.А.Запорожець. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. - 50 с. (full-text, pdf, 2,2 Mb)

7. Запорожець О.А., Іванько Л.С. Контрольні запитання та типові задачі до спецкурсу "Методи молекулярної спектроскопії" для студентів хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища". - Видавництво та друкарня НАДПС України, 2005. - 41 c.

8. Запорожець О.А., Зінько Л.С. Фотометричні та люмінесцентні методи аналізу. Питання та задачі для самоконтролю. Для студентів 4 курсу хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища". - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – 43 с. (full-text, pdf, 0,7 Mb).

9. Запорожець О.А., Зінько Л.С. Практикум зі спецкурсів "Методи молекулярної спектроскопії" та "Фотометричні й люмінесцентні методи аналізу". Для студентів 4 курсу хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища". Ірпінь: Видавництво та друкарня НАДПС України, 2007. - 108 с. (full-text, pdf, 1,1 Mb).


   на персональну сторінку Запорожець О.А.