Методи дослідження, що використовуються:

   • УФ/Віз спектрофотометрія

   • люмінесценція

   • електрохімічні методи

   • твердофазна ІЧ-спектроскопія

   • термодесорбційна масспектрометрія    • ЯМРН1 заморожених водних суспензій кремнеземів

   • різні види хроматографії

В арсеналі великий асортимент експериментальних методів хімічної кінетики і дослідження реакцій комплексоутворення у розчині і на поверхні модифікованих сорбентів


Обладнання:

   • полуменевий атомно-абсорбційний спектрометр 1N, пропан-бутанове та ацетиленове полум`я (Carl Zeiss Jena)

   • атомно-абсорбційний спектрометр Сатурн-3П з електротермічною приставкою «Графіт-2» (Україна)

   • самореєструючі спектрофотометри Specord M-40 та Specord M-80 (Carl Zeiss Jena)

   • ІЧ-спектрофотометр з Фур'є перетворенням Nicolet 4700/6700 FT-IR фірми Thermo з повним набором функціональних приставок для вивчення спектрів пропускання та дифузійного розсіювання, в температурному інтервалі 0-400С

   • ЯМР спектрометр WP-100 SY (Bruker) з робочою частотою 100 МГц

   • хемілюмінесцентний фотометр з ФЕП-19А

   • комплекс вольтамперометричний СТА-1 (Росія)

   • аналізатор вольтамперометричний АВА-2 (Росія)

   • прилад для ультразвукової мінералізації УЗДН-А (Україна)


   на сторінку "Наукові інтереси"
   на сторінку "Основні наукові досягнення"