Основні наукові досягнення (1991-2007)

Новий науковий напрямок "Адсорбовані на кремнеземах аналітичні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу" було започатковано Ольгою Антонівною Запорожець на кафедрі аналітичної хімії у 1991 році. За цей час опубліковано: монографій - 2, оглядових статей - 2, методичних розробок - 3, наукових статей - 89, в тому числі 29 у міжнародних журналах Analyst, Anal. Bioanal. Chem., Colloids and Surfaces, J. Agric. Food Chem., Intern. J. Environ. Anal. Chem., Talanta, Успехи химии, Журн. аналит. химии, Экологическая химия, отримано патентів - 26. Захищено дисертацій: кандидатських - 9, докторських - 1, підготовлено магістрів і спеціалістів - більше 65.

   • Проведено систематичне дослідження нековалентної іммобілізації на поверхні кремнеземів понад 50 органічних аналітичних реагентів, їх комплексів та іонних асоціатів, з'ясовано основні чинники, що впливають на властивості отриманих у такий спосіб твердофазних реагентів, визначені переваги, обмеження, критерії доцільності та найбільш перспективні напрямки їх застосування в аналізі. Розроблено не лише методологію створення твердофазних фотометричних, люмінесцентних та хемілюмінесцентних реагентів із наперед заданими властивостями, а й застосування їх як у статичному, так і проточно-інжекційному й безперервному проточному режимах.

   • Вперше адсорбцією аналітичних реагентів у формі їхніх внутрішньокомплексних сполук здійснено молекулярне збирання лігандів на поверхні КЗ, при якому реалізуються оптимальні для утворення комплексів складу МR2 розташування молекул реагенту та орієнтація його комплексоутворюючих груп.

   • Розроблено нові твердофазні аналітичні реагенти для визначення Ag(I), Al(III), Au(III), Bi(III), Hg(II), Cd(II), Co(II), Cu(II), Fe(II), Fe(III), Ni(ІІ), Pb(II), Pd(II), Pt(IV), Se(IV), Sn(IV), Th(IV), Tl(III), V(IV), U(VI), Zn(II), Zr(IV), співіснуючих форм металів, флуориду, оксалату, розчиненого у воді кисню, силікату, різних форм фосфору, селену та арсену, гідразину, а також аніонних та катіонних ПАР, адреналіну, анальгіну, аскорбінової кислоти, оксикислот, у водах різних категорій, біологічних рідинах, продуктах харчування, технологічних об'єктах тощо, а також інтегральних показників якості, що на сьогодні є кращими серед світових аналогів.

Гранти, отримані на проведення наукових досліджень і участь у конференціях

Рік

Грант

Спрямованість фінансування

Науковець

2006

Грант Президента України для молодих вчених

для проведення наукового дослідження

Линник Р.П.

2003-2004

Грант Президента України для обдарованої молоді

для реалізації проекту наукових досліджень

Линник Р.П.

2003

Грант ARGUS

для участі у Симпозіумі ARGUS-2003 (Гамбург)

Крушинська О.А.

2002

Грант Російського фонду фундаментальних досліджень (РФФИ)

для участі у Всеросійській конференції "Актуальные проблемы аналитической химии" (Москва, Росія)

Линник Р.П.

2002

Грант німецького хімічного товариства (Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. (GDCh)

для участі у конференції Euroanalysis XII (Дортмунд, Німеччина)

Линник Р.П.

2000

Грант Американського хімічного товариства (ACS)

для участі у Міжнародній конференції з аналітичної хімії PITTCON 2000 "Science for the 21st century" у складі делегації країн Східної Європи, New Orleans (USA)

Кеда Т.Є.

1999

Грант Young Europeans Environmental Research (YEER)

для участі у конференції 9th Annual Meeting of SETAC-Europe "Quality of Life and Cultured Landscapes" (Лейпціг, Німеччина)

Линник Р.П.

1997-2000

Грант Державного фонду фундаментальних досліджень (Міністерства України у справах науки і технології) № 97525 (договір №Ф4\1653-97 від 24.10.97, шифр 3.4\128)

наукові дослідження

Запорожець О.А.

1997

Грант "Соросівський доцент" № APU073033

педагогічна діяльність

Запорожець О.А.

1993

Індивідуальний грант Міжнародною Програми підтримки освіти в області точних наук (ISSEP): індивідуальний грант ISF

наукові дослідження

Запорожець О.А.


наукові інтереси


найбільш вагомі публікації


методи
дослідженнянапрямки, у розробці яких хотіли би взяти участь


<