Дисертації


Захищені дисертації

Докторська:


Запорожець Ольга Антонівна
"Адсорбовані на кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу" (2003)

   анотація
   описова частина автореферату
   повний текст автореферату (pdf, 0,54 Mb)

Кандидатські:


Гавер Олеся Михайлівна
"Cорбційно-закріплений на поверхні силікаґелю фенантролін - новий твердофазний реаґент для визначення Феруму, Купруму та Арґентуму" (1999)

   анотація
   описова частина автореферату


Смик Наталія Іванівна
"Іммобілізовані на кремнеземі 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол та дитизон як твердофазні реагенти для спектроскопічного та візуально-тестового визначення важких металів" (2000)

   анотація
   описова частина автореферату
   повний текст автореферату (pdf, 0,37 Mb)


Іванько (Зінько) Ліонель Степанівна
"Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефір як твердофазні реагенти для визначення Sn(IV), Tl(III), Zr(IV) та флуориду" (2001)

   анотація
   описова частина автореферату
   повний текст автореферату (pdf, 0,43 Mb)


Линник Ростислав Петрович
"Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм Ванадію, Феруму, Кобальту та Купруму в природних водах" (2004)

   анотація
   описова частина автореферату
   повний текст автореферату (pdf, 0,42 Мб)


Крушинська Олена Анатоліївна
"Адсорбційно закріплені на кремнеземах хелати Купруму та Феруму – твердофазні редокс-реагенти для визначення органічних відновників" (2005)

   анотація
   описова частина автореферату
   повний текст автореферату (pdf, 0,47 Мб)


Іщенко Микола Володимирович
"Іммобілізовані на поверхні кремнезему фталексони – твердофазні реагенти для сорбційно-спектрофотометричного і візуального тест-визначення Pb(II), Zn(II), F- і C2O42-" (2006)

   анотація
   описова частина автореферату
   повний текст автореферату (pdf, 0,39 Мб)


Цюкало Людмила Євгенівна
"Іммобілізовані на поверхні кремнезему фталексони – твердофазні реагенти для сорбційно-спектрофотометричного і візуального тест-визначення Pb(II), Zn(II), F- і C2O42-" (2006)

   анотація
   описова частина автореферату
   повний текст автореферату (pdf, 0,7 Мб)


Качан Ігор Анатолійович
"Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот – нові аналітичні форми для визначення Р, Si, Sb, окисників та відновників" (2008)

   анотація
   описова частина автореферату
   повний текст автореферату (pdf, 0,8 Мб)


Линник Світлана Леонідівна
"Функціоналізовані кремнеземи для відокремлення, концентрування та визначення мікрокількостей Арсену та Селену" (2008)


Триває робота над дисертаціями:

Кеда Тетяна Євгенівна, пошукувач
"Іммобілізовані на кремнеземі дифенілкарбазид, дифенілкарбазон та дифенілтіокарбазон - твердофазні реагенти для сорбційно-спектроскопічного та візуального тест-визначення металів"


Воловенко Олеся Богданівна, інж., асп. ІІ року навчання
"Іммобілізовані органічні реагенти у токсикологічному та клінічному аналізі"